1916 European Cooperation Science And Technology Cost

Programi COST publikon 40 thirrje të reja COST Action

Në kuadër të Programit COST, janë publikuar 40 thirrje të reja COST Action të cilat i gjeni bashkëngjitur.

Kliko këtu

 COST finacon lëvizshmërinë e kërkuesve shkencor, stafeve akademike të cilët janë të interesuar ti bashkëngjiten këtyre rrjetve kërkimore  të quajtura ndryshe Aksione COST.

 Ju lutem të jeni të njoftuar se ne në Kosovë duke e pasur statusin NNC (vend fqinj i bashkëpunimit), mund t’i bashkangjiteni aksioneve  pasi të mbahen takimet fillestare te aksioneve “Kick off meetings”, qe planifikohen te mbahen në vjeshtë. Në këtë faze për këto thirrje të reja e  rëndësishme është të identifikoni thirrjen që përshtatet me  profilin tuaj si hulumtues.

 Për më shumë informacion lutem t’i referoheni informacion më poshtë, web faqes së asociacionit cost https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/, apo të më shkruani email për sqarime plotësuese.