Ftesë për punëtorinë e organizuar nga OSBE-ja, “Diskutim mbi mirëkuptimin e ndërsjellë dhe promovimin e dialogut”

Të nderuar studentë të Universitetit “Isa Boletini”në Mitrovicë ftoheni që të merrni pjesë në punëtorinë, “Diskutim mbi mirëkuptimin e ndërsjellë dhe promovimin e dialogut”, të organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, e cila do të mbahet më 16 nëntor 2021, në Musume Pub në Mitrovice, në ora 10:00.

Ftesa dhe agjenda: