Instanbul

Universiteti “Isa Boletini” bashkëorganizator i “Konferencës së 3-të Ndërkombëtare të Konkurrencës Globale dhe Menaxhimit të Inovacionit” në Stamboll

Konferenca e 3-të Ndërkombëtare e Konkurrencës Globale dhe Menaxhimit të Inovacionit do të mbahet më 16-19 Shtator 2021, në Stamboll. UIBM do të jetë bashkëorganizator i kësaj Konference, dhe do të marrë pjesë në cilësin e Keynote Speaker, Kryesuesve të Sesioneve të Konferencës dhe anëtar të Komitetit Shkencor.
Thirrja për pjesmarrje në këtë Konfernecë është hapur. Për më shumë informata luteni të hulumtoni në linkun në vazhdim: https://kry2021.istanbul.edu.tr/en/content/about/call