Afati i regjistimit të semestrit veror shtyhet deri më 29 mars 2019

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” se është shtyer afati i regjistimit të semestrit veror deri më 29 mars 2019.

Studentët që nuk e respektojnë këtë afat për regjistrimin e semestrit nuk do të mund të paraqesin provimet (absolventët në afatin e marsit, ndërsa të tjerët  në afatin e prillit).