Afati për regjistrimin e semestrit zgjatet edhe më 16 dhe 17 prill 2019

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” se afati për regjistrimin e semestrit zgjatet edhe dy ditë, pra më 16 dhe 17 prill 2019.