Posteri I Kon Ne Juridik

Agjenda e Konferencës Shkencore “Të drejtat e njeriut, kriminaliteti dhe ekonomia në kohë të pandemisë Covid – 19”, që mbahet më 20.12.2021

Fakulteti Juridik i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë organizon Konferencën Shkencore (virtuale – online): “Të drejtat e njeriut, kriminaliteti dhe ekonomia në kohë të pandemisë Covid – 19”. Konferenca do të mbahet më 20.12.2021, duke filluar nga ora 10:00.

Agjenda e konferencës: