Concludes Proceedings "International Conference On Geoscience"

Agjenda e tryezës -“E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”

Tryeza me temën “E tashmja dhe e ardhmja e sektorit të minierave në Kosovë – analizë e investimeve të huaja direkte (IHD)”- organizuar nga Fakulteti i Gjeoshkencave do mbahet me datën 14 Korrik në Amfiteatrin A1 UIBM në orën 11:00.

Bashkangjitur gjeni agjendën: Agjenda

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X