Objekti Universitar

Aktivitetet për shënimin e 7-vjetorit të UMIB-it

  1. Tryezë: “Tërmetet, zonat sizmike dhe aktiviteti sizmik në Kosovë”, 4 mars, prej orës 11:00, amfiteatri A3
  2. Turne në futboll: 5 mars, ora 15:00-17:00, në fushën “Australia”
  3. Panairi i Shkencës dhe Teknologjisë: 6 mars, ora 10:00-14:00, salla A2
  4. Aksion për pastrimin e kampusit universitar, 10 mars, ora 10:00
  5. Mbrëmje studentore, 10 mars, ora 20:00, café urban