Screenshot 20220515 150516 Docs

Arrihet marrëveshje e bashkëpunimit mes Fakultetit Juridik UIBM dhe “Halimi Foundation Institute”

Është lidhur Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Fakultetit Juridik të UIBM-ës përfaqësuar nga Dekani Prof.Asoc.Dr.Agron Beka dhe “Halimi Foundation Institute” nga Tirana përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv Arben Brace.
Objekti i Marrëveshjes është:
Bashkëpunimi në realizimin e projektit “University Law Competition”, i cili do të ketë në fokus organizimin e një gjyqi simulues, ku studentë, përfaqësues të universiteteve shqiptare dhe jo vetëm, do të kenë mundësinë e zbatimit të njohurive teorike të grumbulluara gjatë viteve të studimit që do të organizohet me shpenzime të plotë nga Instituti dhe do të transmetohet në masmediat shqiptare.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X