Bisedë e hapur për zhvillimin profesional të mësimdhënësve në Kosovë

Fakulteti i Edukimit organizon bisedë të hapur për zhvillimin profesional  të mësimdhënësve në Kosovë.

Kliko këtu: