BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Parimet e kontabilitetit, Analizë financiare, Menaxhim operacional, Menaxhim, Kontabilitet kosto, Auditim: Gani Lahu; 2. Shaqir Rexhepi; 3. Sadat Uka; 4. Shehide Lushtaku; 5. Enis Abdurrahmani; 6. Sahit Surdulli. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Mikroekonomi dhe Menaxhimi i burimeve njerëzore, Marketing, Makroekonomi, Biznes ndërkombëtar, Parimet e kontabilitetit, Analizë financiare, Menaxhim operacional, Menaxhim, Kontabilitet kosto, Auditim: Arta Gjylani; 2. Albana Rexha; 3. Besim Kamberaj; 4. Donjeta Zejnullahu – Pllana; 5. Driton Bekteshi; 6. Enis Abdurrahmani; 7. Liridona Gërxhaliu; 8. Nermin Xhemili; 9. Melda Myftiu; 10. Ragip Hyseni; 11. Safet Abdullahu; 12. Shqipdona Hashani; 13. Shaqir Rexhepi; 14.. Ylber Prekazi.. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Komponentet elektronike, Rrjetat e informacionit, Arkitekturë e avancuar kompjuteri, Elektronikë digjitale, Matje në elektronikë, Projektimi i sistemeve digjitale: Korab Rrmoku; 2. Fatushe Jasharaj; 3. Agon Kokaj. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët I, Bazat dhe strukturat e të dhënave, Dizajnimi logjik i qarqeve sekuenciale, Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët II, Simulimet me kompjuter, Sistemet multimediale: Besmir Sejdiu; 2. Korab Rrmoku; 3. Astrit Veseli; 4. Xhevat Beka; 5. Driton Jakupi. kliko këtu

 

FAKULTETI JURIDIK

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi penal: Agron Beka. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi penal: Valon Brahimi; 2. Fatos Sejdaj; 3. Milot Krasniqi; 4. Xhemajl Veliqi; 5. Adelina Rakaj; 6. Ardian Mehmeti; 7. Fisnik Sadiku; 8. Egzon Jashari; 9. Albulena Hajdari; 10. Adnan Kamberi; 11. Albana Gashi. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi administrativ – kushtetues. Dafinë Nimani; 2. Zahir Çerkini; 3. Dardan Vuniqi. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një lektor për gjuhë angleze I dhe II: Halil Asllani; 2. Arlinda Zejnullahu; 3. Xhevdet Rusinovci; 4. Vjollca Belegu – Caka; 5. Vlora Kadriu. kliko këtu