BULETINI Nr. 10. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni kliko këtu

   FAKULTETI I EDUKIMIT

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Hyrje në psikologji, Puna me fëmijë të talentuar, Psikologji edukimi , Psikologjia e personalitetit; 1. Afërdita Ahmeti; 2. Albulenë Grajçevci; 3. Mimoza Shahini; 4. Violeta Zefi, kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Hyrje në psikologji, Puna me fëmijë të talentuar, Psikologji edukimi, Psikologjia e personalitetit; 1. Albulenë Grajçevci; 2. Besana Latifi Shehaj; 3. Fidane Maxhuni; 4.Violeta Zefi; 5. Vllaznim Bimbashi, kliko këtu