Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

  1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Grupe lëndësh: Fiziologjia e mikroorganizmave industrial, Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore, Teknologjia e verës, Teknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeve, Inxhinieria enzimatike- Bahtir Hyseni

Fakulteti i Edukimit

  1. Raporti i komisionit vlerësues për pozitën- Asistent për lëndët: Konceptet Matematikore për fëmijërinë e hershme, Konceptet gjeometrike në fëmijërinë e hershme, Matematika Elementare I, Matematika Elementare II, Metodologji e mësimit të matematikës I, Metodologji e mësimit të Matematikës II, Lojërat Matematikore- Gentiana Imeraj

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X