BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e Buletinit mund ta shkarkoni këtu

 

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Teori e probabilitetit dhe statistika; Metodat numerike; Statistike. 1. Sabri Sadiku. kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Programim; Programimi i orientuar në objekte; Sistemet e shpërndara dhe rrjetat kompjuterike; Zhvillimi dhe programimi ne ueb; Siguria në TI. 1. Lutfi Bina; Labinot Hasani; Fatime Gashi.  kliko këtu
  3. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Makineri industriale: 1. Blerina Voca; 2. Hysni Jashari; 3. Armend Bajraktari.  kliko këtu
  4. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Termoenegjetikë: 1. Fisnik Osmani.  kliko këtu
  5. Referat për zgjedhjen e tre asistentëve për grup lëndësh në Informatikë inxhinierike: 1.Valon Isufi; 2.Bukurije Ibrahimi; 3. Lavdim Halilaj; 4. Krenar Këpuska; 5. Dardan Hajrizaj; 6. Berat Osmani; 7.Astrit Veseli; 8. Astrit Hulaj; 9. Berat Ujkani; 10. Vjollca Shala; 11. Fatime Gashi.  kliko këtu
  6. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Matematika I dhe Matematika II: 1. Arbëri Krasniqi-Avdijaj.  kliko këtu