BULETINI Nr. 5. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni, kliko këtu

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE 

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Programimi i orientuar në objekte, Rrjetat kompjuterike, Zhvillimi dhe programimi ne ueb, Sistemet e databazave dhe Siguria në IT: 1. Muzafer Shala, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga Matematika: 1. Hidajete Fadil Sadiku, kliko këtu

 FAKULTETI EKONOMIK

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi Ekonomiks: 1. Ejup Fejza; 2. Halil Bajrami; 3. Xhevat Sopi; 4. Esat Durguti; 5. Baton Mati; 6. Enver Bajqinca, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi Banka dhe Financa: 1. Esat Durguti; 2. Shefket Jakupi; 3. Remzi Smajli; 4. Fahredin Berisha; 5. Enver Bajqinca, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi Kontabilitet dhe Auditim: 1.  Shefket Jakupi; 2. Remzi Smajli; 3. Esat Durguti; 4. Enis Abdurrahmani; 5. Zeqir Voca; 6. Fahredin Berisha; 7. Enver Bajqinca, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi Menaxhment (pozita 1): 1. Ajtene Avdullahi; 2. Xhevat Sopi; 3. Besnik Zekaj; 4. Ejup Fejza; 5. Shehide Qerimaj; 6. Halil Bajrami; 7. Zeqir Voca; 8. Donika Aliu Zhuja; 9. Bashkim Bellaqa, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për grup lëndësh nga lëmi Menaxhment (pozita 2): 1. Ajtene Avdullahi; 2. Xhevat Sopi; 3. Besnik Zekaj; 4. Ejup Fejza; 5. Shehide Qerimaj; 6. Halil Bajrami; 7. Zeqir Voca; 8. Donika Aliu Zhuja; 9. Bashkim Bellaqa, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi Ekonomiks: 1. Nermin Xhemili Pantina; 2. Baton Mati; 3. Ragip Hyseni; 4. Leontina Haxhikadrija; 5. Arif Krasniqi; 6. Besnik Zekaj; 7. Lendita Tahiraj; 8. Faton Azemi, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi Banka dhe Financa: 1. Gresa Mjaku; 2. Kestrim Avdimetaj; 3. Shqipdona Hashani; 4. Fitore Kostanica; 5. Aurora Ademi-Prekazi; 6. Milaim Mehmeti; 7. Besë Sadikaj; 8. Florim Veliu; 9. Arian Tahiri; 10. Musli Peci; 11. Shaqir Rexhepi; 12. Enis Abdurrahmani; 13. Flutura Beka-Kamberi; 14. Leontina Haxhikadrija; 15. Salih Veseli, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi Kontabilitet dhe Auditim: 1. Gresa Mjaku; 2. Kestrim Avdimetaj; 3. Shqipdona Hashani; 4. Aurora Ademi-Prekazi; 5. Besë Sadikaj; 6. Florim Veliu; 7. Ardita Jetullahu Salihu; 8. Shaqir Rexhepi; 9. Enis Abdurrahmani; 10. Flutura Beka-Kamberi, kliko këtu

–   FAKULTETI EKONOMIK – PROCESVERBAL MBI ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK, kliko këtu

– Sqarim: Gjatë hartimit të recensioeve nga Komisionet recensuese, kliko këtu