BULETINI Nr.5 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni kliko këtu

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

 1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Fizika I; Fizika II; Fizika eksperimentale I; Fizika eksperimentale II; Fizikë. Arbër Zeqiraj kliko këtu

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE 

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mekanika e fluideve; Bartja e nxehtësisë dhe masës; dhe Termodinamikë inxhinierike. 1. Ismet Mulliqi; kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Proceset në industrinë ushqimore; Inxhinieria e reaktorëve biokimikë; Inxhinieria ushqimore; Inxhinieria biokimike; dhe Trajtimi i ujërave të zeza II. 1. Milaim Sadiku; kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Analiza instrumentale; Kimi analitike dhe instrumentale; Kimi e mjedisit; dhe Analiza instrumentale e gjërave ushqimore. 1. Sadija Kadriu; kliko këtu
 4. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Biokimia e përgjithshme; Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore; dhe Gjenetika molekulare. 1. Rifat Morina; kliko këtu
 5. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Toksikologjia e ushqimit; Teknologji e paketimit dhe deponimit; Ekologjia në industrinë ushqimore; Toksikologjia e mjedisit; dhe Bazat e toksikologjisë.  1. Valdet Gjinovci; kliko këtu
 6. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Termodinamika kimike; Modelimi i proceseve, Elektrokimia; Inxhinieria mjedisore; Trajtimi termik i hedhurinave. 1. Flora Ferati; 2.Agron Veliu; 3.Faruk Hajrizi; kliko këtu
 7. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kimia fizike; Kimia fizike II; Kimia koloidale; Korrodimi dhe mjedisi; dhe Energjetika e  proceseve në industri. 1. Nushe Lajçi; kliko këtu
 8. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Kimia organike I; Kimia organike II; Kimia e përgjithshme; dhe Kimia inorganike. 1. Malsore Pllana; 2. Blerta Salihu; 3. Kastriot Ademi; 4. Arbër Frangu; 5.Kushtrim Berisha; 6. Adil Oruçaj; kliko këtu
 9. Referat për zgjedhjen e një  asistenti për lëndët: Materialet me prejardhje shtazore; Shkenca e ushqimit; Kontrolli i cilësisë së ushqimit; Teknologjia e përpunimit të mishit; Shkenca mbi ushqimin II; Kontrolli i cilësisë së produkteve; Teknologjia e mishit; Inxhinieria ushqimore; Teknologjia e përpunimit të vezëve; Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore.  1. Blerta Salihu; 2. Bahtir Hysenikliko këtu
 10. Referat për zgjedhjen e një  asistenti për lëndët: Matematika I dhe Matematika II. 1. Vesel Sahiti; 2. Besim Bajrami; 3. Bedri Hajrizi; kliko këtu