BULETINI Nr. 5 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’a shkarkoni: këtu

I. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët e Ekonomisë: Blerina Baruti; 2.Zeqir Voca; 3.Faruk Ahmeti; 4.Donika Aliu-Zhuja; 5.Remzi Ahmeti; 6.Enis Abdurrahmani; 7.Valbona Zeqiraj; 8.Veli Lecaj; 9.Refik Havolli; 10.Sadat Uka; 11.Mustafe Kadriaj; 12.Nexhat Kryeziu; 13.Kujtim Raçi- Kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët e Informatikës: Arianit Maraj; 2.Rexhep Shaqiri- Kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët e Fizikës: Labinot Kastrati- Kliko këtu
 4. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Programimi, Programimi i orientuar në objekte, Rrjetat kompiuterike, zhvillim dhe programim në web, sistemet e databazave dhe siguria në IT; Muzafer Shala- Kliko këtu
 5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për gruplëndësh nga Makineria Prodhuese: Blerina Voca- Kliko këtu

II.Fakulteti Juridik

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Organizatat ndërkombëtare, E drejta ndërkombëtare publike, E drejta e Unionit Europian, Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare, Tema të zgjedhura nga e drejta e BE: Besnik Murati; 2.Mentor Borovci; 3.Safet Beqiri- Kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Ekonomia, Politika ekonomike, Analiza ekonomike e së drejtës, Financat dhe e drejta financiare, Klinika juridike fiskale: Halil Bajrami; 2.Nexhat Kryeziu; 3.Blerta Haliti Baruti- Kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike, Kriminalistikë, E drejtë Penale, E drejta penale e avancuar, Etika e së drejtës: Islam Qerimi; 2.Bajram Seferaj; 3.Izet Miftari; 4.Hebib V.Livoreka; 4.Mirvete Uka- Kliko këtu
 4. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Fillet e së drejtës, E drejta administrative, E drejta e punës, Teoria dhe praktika parlamentare, E drejta kushtetuese krahasuese: Zahir Qerkini- Kliko këtu
 5. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Procedura civile e avancuar, Tema të zgjedhura nga e drejta ndërkombëtare private, Metodat alternative të zgjidhjes së kontesteve, E drejta e konsumatorëve, E drejta e konkurrencës, E drejta e mjedisit: 1.Arbnor Ajeti- Kliko këtu
 6. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Kriminalistikë, E drejta penale, E drejta penale e avancuar, E drejta e procedurës penale, Kriminologji me penologji, Viktimologji, Procedura penale e avancuar, Shkrim akademik: Xhemajl Veliqi; 2.Adrianit Ibrahimi; 3.Shkendije Hasani- Kliko këtu

III. Fakulteti Ekonomik

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kontabiliteti financiar, Menaxhment financiar, Tregje dhe institucione financiare, Kontabilitet tatimor, Menaxhmenti riskut dhe sigurimet: Esat Durguti; 2.Remzi Ahmeti; 3.Remzi Llumnica; 4.Blerta Haliti-Baruti- Kliko këtu
 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Statistika biznesore, Financat publike, Menaxhimi kulturor, Ekonomia e Kosovës dhe BE-së: Remzi Llumnica; 2.Remzi Ahmeti; 3.Valid Apuk; 4.Blerta Baruti; 5.Shkendije Hasani; 6.Sedat Uka; 7.Bashkim Bellaqa- Kliko këtu
 3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Informatikë biznesore, Biznesi elektronik, Menaxhimi i informacionit dhe teknologjisë, Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes: Remzi Ahmeti; 2.Remzi Llumnica; 3.Shkendije Hasani; 4.Ylber Januzaj- Kliko këtu