BULETINI Nr. 5. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kimia e përgjithshme, Kimia inorganike: 1. Aziz Behrami; 2. Gramoz Çubreli.  kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Termodinamika kimike, Modelimi i proceseve, Inxhinieria mjedisore, Trajtimi kimik dhe termik i hedhurinave: 1. Selver Hoda; 2. Gramoz Çubreli.  kliko këtu

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMJUTERIKE

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Makinat për Përpunim me Prerje, Robotikë dhe Automatizim, Makinat për Përpunim me Deformim, Impiante Industriale, Mekanika e Aplikuar në Makina, Dinamika e Sistemeve Teknike: 1. Afrim Gjelaj.  kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga makineria prodhuese: 1. Fitim Zeqiri; 2. Granit Hajra.  kliko këtu

3. Referat për zgjedhjen e një lektori për lëndët: Gjuhë angleze I dhe II: 1. Edita Bekteshi; 2. Gramoz Çubreli; 3. Arlinda Zejnullahu.  kliko këtu