Mbrojtja nga Corona Virus

BULETINI Nr. 6. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e Buletinit mund ta shkarkoni, kliko këtu

 

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Punimi i objekteve Minerare; Makinat për transport dhe ngritje; Makinat dhe pajisjet e avancuar ne xehetari; Teoria e përcaktimit të parametrave në shfrytëzimin nëntokësor: Prof. ass. Dr. Irfan VOCA. kliko këtu