BULETINI Nr. 6 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’a shkarkoni: Kliko këtu

I.Fakulteti i Gjeoshkencave

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Matematika I dhe II (Gj +X+ MM): Xhevdet Spahiu- Kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Teknologjia e shfrytëzimit nëntokësor, Ndërtimi i objekteve minerare dhe tunelet, Dimenzionimi dhe Shfrytëzimi i shtyllave dhe pllakave mbajtëse, Gjeomekanika e aplikuar: Jahir Gashi; 2.Atifete Zuna; 3.Ismet Shala; 4.Gzim Ibishi- Kliko këtu
  3. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Fizika eksperimentale I (Metalurgji), Fizika eksperimentale II, (Metalurgji), Fizika e përgjthshme (Xehetari), Fizikë (Gjeologji): Arbër Zeqiraj; 2.Egzona Llumnica- Kliko këtu
  4. Referat për zgjedhjen e dy asistentëve për gruplëndësh në Metalurgji dhe Materiale: Mimoza Kovaçi-Azemi; 2.Basri Zeka; 3.Besart Avdyli- Kliko këtu
  5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Matematika I dhe II (Gj +X+ MM): 1.Astrit Syla; 2.Leutrim Klinaku; 3.Gentiana Imeraj; 4.Blerina Hasani- Kliko këtu