BULETINI Nr. 8 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni këtu

I.Fakulteti i Gjeoshkencave

  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për gruplëndësh në Xehetari: Ujmir Uka; 2.Egzon Fetahu; 3.Ariana Sadiku; 4.Besart Avdyli; 5.Gzim Ibishi- Kliko këtu

 II. Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Fizika, Fizika I, Fizika II, Energjetika e proceseve në industri, Monitorimi i ndotjeve radioaktive: Besire Cena- Kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kimi organike I (ITU+T), Kimia organike II (ITU+T), Kromatografia (HPLC, e gaztë): Fatos Rexhepi- Kliko këtu
  3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Operacionet mekanike, Reaktorët kimikë, Energjetka e proceseve në industri, Korrozioni dhe mbrojta nga korrozioni, Veshjet metalike: Faruk Hajrizi; 2.Atifete Zuna- Kliko këtu
  4. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Kimi organike I (ITU+T), Kimia organike II (ITU+T),  Kimia e përgjithshme (ITU+T), Kimia inorganike (ITU+T): Malësore Pllana; 2.Qëndresa Istrefi; 3.Iliriana Osmani; 4.Berat Bytyqi- Kliko këtu
  5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Materialet me prejardhje shtazore, Shkenca e ushqimit, Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Teknologjia e përpunimit të mishit, Shkenca e ushqimit II, Kontrolli i cilësisë së produkteve ushqimore, Inxhinieria ushqimore, Teknologjia e përpunimit të mishit dhe vezëve, Inxhinieria enzimatike, Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore: Bahtir Hyseni; 2.Vlora Rama; 3.Bekir Bytyqi; 4.Kaltrina Berisha; 5.Jeton Spahiu; 6.Leutrim Tahiraj; 7.Betim Hajredini; 8.Gent Kuqi; 9.Arjeta yseniHHyseni; 10.Flora Sejdiu Shyti; 11.Arife Gashi- Kliko këtu

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X