BULETINI Nr. 9. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni  kliko këtu

   FAKULTETI I EDUKIMIT

  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga lëmi: Shkenca sociale: 1. Burim Jonuzi; 2. Albana Sadiku; 3. Kastriot Veselaj; 4. Emin Azemi; 5.Musa Preteni kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Letërsi për fëmijë, Metodologji e leximit letrar, Histori e letërsisë kombëtare; 1. Violeta Bardhi-Zeqiri; 2. Bashkim Musliu kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Metodologji e edukimit fizik, Bazat e hulumtimit në edukim; 1. Merita Shala kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Letërsi për fëmijë, Metodologji e leximit letrar, Histori e letërsisë kombëtare; 1. Albana Muja; 2. Armend Preteni; 3. Vesel Islami kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Bazat e shkencave natyrore me metodologji I, Bazat e shkencave natyrore me metodologji II, Edukimi mjedisor; 1. Armend Zekaj; Arsim Rashiti; 3. Blerta Salihu; 4. Leonora Çarkaj; 5. Pajtim Bytyqi; Valmira Gashi –Lipa; 7. Zeqir Hashani kliko këtu