BULETINI Nr. 9 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

         Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni  këtu

 

  1. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët e Ekonomisë: Blerina Baruti; 2.Zeqir Voca; 3.Faruk Ahmeti; 4.Donika Aliu-Zhuja; 5.Remzi Ahmeti; 6.Enis Abdurrahmani; 7.Valbona Zeqiraj; 8.Veli Lecaj; 9.Refik Havolli; 10.Sadat Uka; 11.Mustafe Kadriaj; 12.Nexhat Kryeziu; 13.Kujtim Raçi-Kliko këtu