BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMJUTERIKE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e elektroteknikës, Komponentët elektronikë, Sistemet operative dhe Arkitekturë e avancuar e kompjuterëve: 1.Qamil Kabashi .  kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kompjuterika I, Kompjuterika II, Elektronikë dixhitale dhe Mikroprocesorët dhe Mikrokompjuterët I: 1.Milaim Zabeli.  kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mikroekonomi, Menaxhim i burimeve njerëzore, Marketing, Makroekonomi, Bazat e menaxhimit të ndërmarrjeve, Biznes ndërkombëtar: 1. Florin Peci; 2. Ekrem Gjokaj; 3. Zeqir Voca. kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Informatikë Inxhinierike: 1. Drilon Bunjaku; 2. Gazmend Krasniqi; 3. Driton Jakupi; 4. Valon Jusufi; 5. Argjenda Plakolli; 6. Afrim Hajrizi; 7. Arbnor Halili; 8. Gramos Çubreli; 9. Diellëza Nagavci; 10. Valdrin Kasumaj. kliko këtu