Njoftim

  • 20/06/2019

Lëndët: Histori e arsimit kombëtar dhe Histori kombëtare të mësimdhënësit Prof. Sabit Syla zhvendosen me daten 2 korrik 2019 si vijon: Histori e arsimit kombëtar, Programi Fillor viti I, nga ora 10:00-11:00, Salla 306 Histori e arsimit kombëtar, Programi Parashkollor…

Lexo më shumë