Njoftim

  • 13/11/2019

Ligjeratat tek Prof. Merita Shala të lëndës Metodologji e edukimit fizik, programi fillor do të zëvendësohen me datë 23.11.2019, 09:30 - 12:15 dhe 12:45 - 15:00.

Lexo më shumë
error

Follow us :)