Shpallje për punë praktike

  • 09/07/2019

IADK ёshtё duke zbatuar projektin “Trajnimi profesional dhe mundësitë për gjenerimin e të ardhurave në bujqësi për gratë dhe të rinjtë që jetojnë në zonat rurale të Kosovës “, periudha e zbatimit të projektit korrik 2019 dhjetor 2020 i përkrahur…

Lexo më shumë

Erasmus+ mobilities – Autumn

  • 19/06/2019

Number of available mobilities for Kosovo:5 Master mobility place Length of the allocated mobility:5 months Allocated scholarship per month:800 EUR Allocated travelling support for Balkan students (A round trip):275 EUR Please note that each suitable candidate has to select at…

Lexo më shumë