Graduation

Ceremonia e diplomimit për absolventë 2020-2021

Në Kampusin universitar, UIBM të Premten (23.07.2021), në ora 10:00, do të organizoj ceremoninë e diplomimit për absolventët 2020-2021.

Në këtë ceremoni të diplomimit krahas fjalimeve të rastit do të bëhet dhe shpërndarja e certifikatave.

Luten absolventët (gjenerata 2020-2021) që të regjistrohen në linkun e poshtë vendosur:

https://forms.gle/2Mv2Gewyd8AciaRR8

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X