Datat për afatin e rregullt të provimeve të Qershorit

Datat për afatin e rregullt të provimeve të Qershorit:  
 
 * Shpallja e orarit  të provimeve:  24 Maj  
 * Paraqitja e provimeve:  24 Maj – 4 Qershor 
 * Periudha e provimeve:  7 Qershor –  5  Korrik
 * Vendosja e notave në SMU: deri më 9 Korrik