Gjeo

Dekani i Fakulteti Gjeoshkencave Prof. Dr Naser Peci mori pjesë ne takimin e organizuar nga TAIEX

Dekani i Fakulteti Gjeoshkencave Prof. Dr Naser Peci mori pjesë ne takimin e organizuar nga TAIEX (Asistencë Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit) të Komisionit Evropian në bashkëpunim me Shërbimin Gjeologjik të Kosovës me qëllim të Misionit të TAIEX-it për Strategjinë e Mbrojtjes së Tokës dhe Reduktimin e Rrezikut të Rrëshqitjeve.

Qëllimi i Misionit të Ekspertëve është të ofrojë udhëzime për identifikimin, regjistrimin dhe monitorimin e rrëshqitjeve, me fokus në metodat cilësore dhe sasiore për vlerësimin e ndjeshmërisë ndaj rrëshqitjeve, në mënyrë që të përgatisë harta dhe katalog të inventarit të rrëshqitjeve. Në këtë kuptim, misioni i afrohet vlerësimit të rrezikut të rrëshqitjeve të dherave dhe kontribuon në zbatimin e strategjive efektive të mbrojtjes së tokës dhe reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë.

Përfitues nga ky mision i TAIEX-it janë institucionet si: Shërbimi Gjeologjik i Kosovës,  Fakulteti i Gjeoshkencave – UIBM, Ministria Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Punëvë të mbrendshme dhe Administratës Publike, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, Komunat Prizren, Kaçanik dhe Istog, Agjensite përkatëse si: Instituti Hidrometeorologjike, Agjensioni Mbrojtjes Mjedisit, Agjensini Menaxhminit Emergjencave.

Dekani Prof Dr Naser Peci njoftoi pjesënmarrësit  për aktivitetin e Fakultetit Gjeoshkencave dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim në këtë projekt mjaft të rëndësishëm me përfitime të shumëfishta për Kosovën.

Në kuadër të Misionit e TAIEX-it, eksperti Italian z. Francesko Fusto nga Agjencia Rajonale e Mbrojtjes së Mjedisit të Kalabrisë-Itali, prezantoi politikat më të mirat të Bashkimit Evropian, përkatësisht të Italisë lidhur me strategjinë e mbrojtjes së tokës dhe reduktimin e rrezikut tërrëshqitjeve të dheut.

Misioni i TAIEX-it, do të vazhdojë punën edhe për katër ditë të tjera, ku do t elaborohen aktivitetet dhe përgjegjësitë edhe tëinstitucioneve tjera përfituese., ku do të shkëmbehenraktikat dhe përvojat më të mira si dhe trajtohen mundësitë përbashkëpunim ndërinstitucional në të ardhmen.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X