Dekani i Fakultetit Juridik Prof.Ass.Dr. Agron Beka i ndau mirënjohje Avdyl Beqirit

Dekani i Fakultetit Juridik Prof.Ass.Dr. Agron Beka i ndau mirënjohje Avdyl Beqirit, për kontributin e dhënë profesional në përmbushjen e detyrave të punës si sekretar i Fakultetit Juridik për periudhën e  vitit akademik 2017/2018