Kurrikula e Dyfishtë -Studimi dhe Puna Praktika në Bujqësi dhe Siguri të Ushqimit (DualAFS)

DualAFS synon një punësim më të mirë të të diplomuarve, njohuri dhe kapacitet inovacioni në bujqësi dhe shkenca blegtorale dhe përmirësimin e  konkurrencës së bizniseve bujqësisore dhe ushqimore për të fituar të ardhura më të mira në të ardhmen. Qëllimi afatgjatë i projektit është të sjellë prosperitet në rajonet e largëta dhe rurale të SHQ dhe KS.

 

DualAFS zhvillon njohuritë e studentëve dhe përfituesve të tjerë në bujqësi, blegtori dhe cilësinë dhe sigurinë e produkteve (ushqimore) me prejardhje. DualAFS ndërkombëtarizon arsimin në bujqësi, nxit inovacione dhe ndërton ura lidhëse midis palëve të interesit në nivele të ndryshme. DualAFS gjithashtu përmirëson hapjen e arsimit të lartë përmes materialeve inovative arsimore dixhitale dhe duke mbështetur përhapjen  e arsimimit.

Për të kontribuar në këtë, DualAFS do

  1. të zhvillojë dy programe mësimore inovative Bachelor, duke integruar mundësinë e praktikës dhe mjetet dhe materialet interaktive dixhitale për mësimin elektronik:

– Kurrikula të dyfishta BA për Blegtorinë dhe Sigurinë e Ushqimit prejardhje shtazore në AUT;

– Kurrikulë e dyfishtë BA për Agrobiznesin në UoK;

  1. Rritja e rëndësisë së ngarkese studentore gjate arsimit duke intensifikuar trajnimin praktik dhe bashkë-krijimin e programeve të dyfishta të studimit me partnerë jo-universitarë nga agrobiznesi, prodhimi shtazor dhe siguria ushqimore;
  2. zhvillimi i kapaciteteve dhe ofertave të mësimit gjatë gjithë jetës në departamentet e IAL;
  3. zhvillimi i mjete të e-mësimit për transferimin e njohurive.

Për më shumë informata: Kliko këtu

LAJME

Prezantimi i raportit hulumtues për Gjendjen Aktuale në fushën e Bujqësisë dhe Ushqimit në Republikën e Kosovës

Me datën 1-2 Prill 2021 në takimin virtual të organizuar nga koordinatori i projektit DualAFS…

read more
Takim Në Kuadër Të Projektit DualAFS Për Pakot Punuese WP2 Dhe WP4

Takim në kuadër të projektit DualAFS për pakot punuese WP2 dhe WP4

Me datën 15.03.2021 në Fakultetin e Bujqësisë -UP është mbajtur takimi i organizuar nga Prof.…

read more
FTU Mban Takim Për Realizimin E Projektit DualAFS Në Kuadër Të Programit Të Bashkimit  Evropian Erasmus+

FTU mban takim për realizimin e projektit DualAFS në kuadër të programit të Bashkimit Evropian Erasmus+

U mbajt takimi i parë i grupi punues të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore për realizimin…

read more
UIBM Pjesë E Një Projekti Të ERASMUS+ Për Sigurinë E Ushqimit

UIBM pjesë e një projekti të ERASMUS+ për sigurinë e ushqimit

Agjencia Ekzekutive e Arsimit dhe Kulturës e Komisionit Evropian ka nënshkruar një marrëveshje për grant…

read more

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X