Projekti ResearchCult –  Prelego E-Library ofron mundësi për të hyrë në librat elektronikë për disa javë, si qasje falas gjatë Pandemisë. Studentët dhe stafi akademik mund të kenë qasje në librat elektronikë (më shumë se 300 000 e-book) në fusha të ndryshme të studimit.  Mund të qaseni përmes informacionit të mëposhtëm:

Për tu kyçur klikoni në këtë link:

https://www .perlego.com/group-register?orgt1=/kC9Z4YYPFY7O6mXijA3cg==

  • Udhëzues për studentë – Students tutorial.
  • Udhëzues fakulteti – Faculty tutorial

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X