Marrëveshje Për Shkëmbim Të Studentëve Dhe Mësimdhënësve Me Universitetin E Bohumit

Marrëveshje për shkëmbim të studentëve dhe mësimdhënësve me Universitetin e Bohumit

Drejtuesit e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë dhe ata të Universitetit të Shkencave të Aplikuara…

read more

OFERTË PËR MOBILITET

Ju informojmë se thirrja e 3-të për aplikime nën projektin Erasmus Mundus GreenTech WB është…

read more

Prezantohen mundësitë që ofrohen për studentët nga “Erasmusplus”

Zyrtarë nga projekti “Erasmusplus”, kanë prezantuar të martën para studentëve të Universitetit “Isa Boletini” në…

read more

Hapet konkursi për shkëmbim të studentëve në kuadër të projektit “Erasmus Mundus”

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” se në kuadër të projektit “Erasmus Mundus”…

read more

Thirrje për pjesëmarrje në programi ERASMUS+

Për të qenë pjesë e programit ERASMUS+ Universiteti i Mitrovicës „Isa Boletini“, në kuadër të…

read more
ADRESA:
UNIVERSITETI I MITROVICËS - KAMPUSI UNIVERSITAR, OBJEKTI I FAKULTETEVE kati i V - ERASMUS +

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X