Njoftim Lidhur Me Mbajtjen E Provimeve- Fakulteti I Edukimit

Njoftim lidhur me mbajtjen e provimeve- Fakulteti i Edukimit

Provimet në lëndët: Psikologji personaliteti dhe Hyrje në psikologji  (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahen më 16 qershor në ora 12:00. Provimi në lëndën:  Psikologji edukimi (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahet më 23 qershor…

Lexo më shumë
Thirrje Për Aplikim Në: Trajnim Për Videoproduksion

Thirrje për aplikim në: Trajnim për videoproduksion

Agjencia për Zhvillim Rajonal - Veri (AZHR-Veri) dhe Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), në bashkëpunim me Komunën Mitrovicës,  Skenderajt dhe Vushtrrisë, organizojnë trajnimin për  videoproduksion,  me të rinjtë…

Lexo më shumë
12

Staf Akademik

3

Staf Administrativ

Galeria

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X