NJOFTIME

Rezultatet e provimit në lëndën: “Informatika e biznesit”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndën: "Informatika e biznesit".
Lexo më shumë

Rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit”, “Menaxhimi i investimeve” dhe “Vendosja në biznes”.

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: "Mjedisi i biznesit", "Menaxhimi i investimeve" dhe "Vendosja në biznes".
Lexo më shumë

Rezultatet e provimeve në lëndët: “Kontabilitet i menaxhmentit” (viti II), “Analiza e pasqyrave financiare” (viti III) dhe “Auditimi” (viti III)

Këtu mund t'i gjeni rezultatet e provimit në lëndët: "Kontabilitet i menaxhmentit" (viti II), "Analiza e pasqyrave financiare" (viti III) dhe "Auditimi" (viti III)
Lexo më shumë

Galeria

12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ

Galeria