Orari i modifikuar i provimeve për afatin e janarit

Afati i paraqitjes së provimeve fillon më 04.01.2016 dhe mbaron më 11.01.2016.
Lexo më shumë

Rezultatet në lëndën “Mikroenomia I, Kollokfiumi I” – Banka, Financa dhe Kontabilitet

Këtu mund t'i gjeni rezultatet në lëndën "Mikroenomia I, Kollokfiumi I" - drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Lexo më shumë
12

Staf Akademik

1

Administrata

Galeria