Rezultatet në lëndën “Mikroekonomia I, Kollokfiumi I” – Menaxhment dhe Informatikë

Këtu mund të gjeni rezultatet në lëndën "Mikroekonomia I, Kollokfiumi I" në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë
Lexo më shumë

Rezultatet në lëndën “Mikroekonomia I, Kollofkiumi I” – drejtimi Menaxhment

Këtu mund të gjeni rezultatet në lëndën "Mikroekonomia I, Kollofkiumi I" - drejtimi Menaxhment
Lexo më shumë
12

Staf Akademik

1

Administrata

Galeria