Rezultatet nga lenda: Statistika Biznesore

Bashkangjitur gjeni rezultatet nga lenda Statistika Biznesore> Rezultatet

Lexo më shumë
Thirrje Për Aplikim Në: Trajnim Për Videoproduksion

Thirrje për aplikim në: Trajnim për videoproduksion

Agjencia për Zhvillim Rajonal - Veri (AZHR-Veri) dhe Qendra për Zhvillim të Karrierës në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), në bashkëpunim me Komunën Mitrovicës,  Skenderajt dhe Vushtrrisë, organizojnë trajnimin për  videoproduksion,  me të rinjtë…

Lexo më shumë
11

Staf Akademik

2

Administrata

Galeria

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X