NJOFTIME

Rezultatet e provimit nga lënda “Statistikë”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet nga provimi në lëndën "Statistikë"
Lexo më shumë

Provimi në lëndën “Menaxhimi i resurseve humane” mbahet të mërkurën (03.02.2016)

Njoftohen studentët se provimi në lëndën "Menaxhimi i resurseve humane" është shtyer dhe do të mbahet të mërkurën (03.02.2016)

Lexo më shumë

Rezultatet preleminare nga “Informatika”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet preleminare nga "Informatika".
Lexo më shumë

Rezultatet finale nga lënda “Menaxhment”

Këtu mund t'i gjeni rezultatet finale nga provimi në lëndën "Menaxhment":
Lexo më shumë

Galeria

12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ

Galeria

error

Follow us :)