Personeli akademik në marrëdhënie të rregullt pune 2020/2021

Profesorë të rregullt

Foto, Prof.Dr. Islam Fejza

Dr. sc. Islam Fejza

CV

Hysen

Dr. sc. Sylejman Hyseni

CV

izeti

Dr. sc. Izet Zeqiri

CV

Sabri Avdullahi foto

Dr. sc. Sabri Avdullahi

CV

zenun

Dr. sc. Zenun Elezaj

CV

Ahmet Tmava

Dr. sc. Ahmet Tmava

CV

Naser Peci

Dr. sc. Naser Peci

CV

Gani

Dr. sc. Gani Maliqi

CV

Foto per CV

Dr. sc. Behxhet Shala

CV

PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

Dr. sc. Bedri Durmishaj

CV

flurie

Dr. sc. Flurije Sheremeti

CV

Afrim

Dr. sc. Afrim Koliqi

CV

Profesorë të asocuar

mz

Prof. Asoc. Dr. Muharrem Zabeli

CV

Hasi

Prof. Ass. Dr. Nazmi Hasi

CV

Rafet

Prof. Asoc. Dr. Rafet Zeqiri

CV

Nurten

Prof. Asoc. Dr. Nurten Deva

CV

IMG_8689

Prof. Asoc. Dr. Zarife Bajraktari Gashi

CV

Profesorë Asistent

Prof. Ass. Dr. Festim Kutllovci

CV

izet

Prof. Ass. Dr. Izet Ibrahimi

CV

kzeqiri

Prof. Ass. Dr. Kemajl Zeqiri

CV

Msc. Gëzim Ibishi

CV

Asistentë

Msc. Blerina Hasani

CV

Foto Ujmir Uka

Msc. Ujmir Uka

CV

ArberZeqiraj

Msc. Arbër Zeqiraj

CV

foto M. Kovaci

Msc. Mimoza Kovaçi

CV

Bastri

Msc. Bastri Zeka

CV

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2020/2021

Profesorë të rregullt

Nushe Lajqi

Dr. sc. Nushe Lajҫi

Profesorë të asocuar

Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi

CV

Prof. Asoc. Dr. Rushit Haliti

CV

Muhamedin Hetemi

Prof. Asoc. Dr. Muhamedin Hetemi

CV

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X