NJOFTIME

Ditë informuese në Institucionet e Arsimit të lartë për promovimin e skemave nacionale të kërkimit, inovacionit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë do të mbajë ditë informuese në Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini" me datën 11.12.2019 për promovimin e skemave nacionale të kërkimit, inovacionit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Bashkangjitur gjeni…

Lexo më shumë

PREZANTIM -Performanca e studentëve të UMIB-it

Bashkangjitur gjeni ftesën për prezantimin: Performanca e studentëve  të UMIB-it:  Raport nga vlerësimet e bëra në  harmonizimin e nivelit të njohurive, shkathtësive dhe vlerave me kërkesat e tregut të punës.

Lexo më shumë

Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020

Bashkangjitur gjeni vendimin mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/2020. Kliko këtu

Lexo më shumë

Njoftim për ndërrim të planprogramit të studimeve

Në mbledhjen e Këshillit të Fakultetit të Edukimit të zhvilluar me datë 02.12.2019, Këshilli i Fakultetit të Edukimit vendosi që të bëhet njoftimi për studentët e interesuar për ndërrim të Planprogramit të Studimeve nga Planprogrami…

Lexo më shumë
10

Staf Akademik

0

Staf Administrativ

Galeria