NJOFTIME

Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2019/2020

Bashkangjitur gjeni vendimin për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2019/2020. Kliko këtu

Lexo më shumë

Bursa të ofruara përmes Stipendium Hungaricum

Në kuadër të bashkëpunimit me Qeverinë Hungareze për arsim të lartë dhe shkencë, dhe bashkëpunimit…

Lexo më shumë

Ditë informuese në Institucionet e Arsimit të lartë për promovimin e skemave nacionale të kërkimit, inovacionit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë do të mbajë ditë informuese në Universitetin…

Lexo më shumë

PREZANTIM -Performanca e studentëve të UMIB-it

Bashkangjitur gjeni ftesën për prezantimin: Performanca e studentëve  të UMIB-it:  Raport nga vlerësimet e bëra…

Lexo më shumë
28

Staf Akademik

6

Staf administrativ

Galeria