Niveli Bachelor-Materiale dhe Metalurgji

Viti I                                        Materiale dhe Metalurgji, niveli Bachelor
Semestri IOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
101.MOMatematika I327Ligjerues Mr. Mursel Ibrahimi
102.MOFizika eksperimentale  I327Prof. Asoc. Dr.Sadik Bekteshi
103.MOKimia e përgjithshme326Prof. Ass. Dr Ali Sadiku
104.MOBazat e informatikës226Prof.Dr. Izet Zeqiri
105.MZGjuhë angleze I214Lektor, MSc. Edita Bekteshi
106.MZGjuhe gjermane I214Lektor, MSc. Arlinda Kotori
Semestri II
107.MOMatematika II327Ligjerues Mr. Mursel Ibrahimi
108.MOFizika eksperimentale  II226Prof. Asoc. Dr.Sadik Bekteshi
109.MOKimia inorganike227Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku
110.MOStatikë edhe rezistence226Prof. Ass. Dr.Ismet Ibishi
111.MZSoftueri aplikativ214Prof.Dr. Izet Zeqiri
112.MZVizatim teknik214Prof. Ass. Dr. Ismet Ibishi
113.MZGjuhë angleze   II214Lektor, MSc. Edita Bekteshi
114.MZGjuhe gjermane II214Lektor, MSc. Arlinda Kotori
Viti II
Semestri IIIOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
201. MOKimia fizike I327Prof. Asoc. Dr. Nushe Lajçi
202. MOBaza e shkencës se materialeve I316Prof. Asa. Dr.Mursel Rama
203. MOBazat e teknologjisë së materialeve  I316Prof. Dr. Musa Rizaj
204. MODetalet e makinave316Prof. Dr. Hakif Zeqiri
205. MZTermoinxhinieria në metalurgji225Prof. Dr. Musa Rizaj
206. MZMekanika e trupave të ngurtë225Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
Semestri IV
207. MOElektroteknika215Ing. Muhamet Hajrizi, Ligj.
208. MOBaza e shkencës se materialeve II327Prof. Asa. Dr.Mursel Rama
209. MOBazat e teknologjisë së materialeve  I326Prof. Dr. Musa Rizaj
210. MZMaterialografia226Prof. Asa. Dr. Mursel Rama
211. MZStatistika në inxhinieri226Prof. Ass. Dr. Sabri Sadiku
212. MZEkonomi e ndërmarrjes226Prof. Dr. Isa Tahiri
213. MOKimia fizike II226Prof. Asoc. Dr. Nushe Lajçi
Viti III –   a) MATERIALE
Semestri VOrë/javë
NrO/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
301.M.IaOAnaliza e strukturës dhe mikrostruktures326Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
302.M.IaOMaterialet metalike327Prof. Ass.Dr. Muharrem Zabeli
303.M.IaOProvat dhe kontrolli i   materialeve226Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
304.M.IaZVetitë mekanike214Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
305.M.IaZMaterialet polimerike214Prof. Dr. Milajete Mehmeti
306.M.IaZMaterialet ndërtimore214Prof. Dr. Milajete Mehmeti
307.M.IaZAnaliza kimike e materialeve me metoda fizike214Prof. Ass. Dr Ali Sadiku
308.M.IaZKorrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni214Prof. Ass. Dr Ali Sadiku
Semestri VI
309.M.IaOPraktika industriale034Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
310.M.IaOMaterialet qeramike316Prof. Dr. Milajete Mehmeti
311.M.IaOPërpunimi termik325Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
312.M.IaZMaterialet kompozite214Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
313.M.IaZVeshjet sipërfaqësore214Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
314.M.IaZMaterialet prej qelqi214Prof. Dr. Milajete Mehmeti
315.M.IaZSaldimi dhe prerja214Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
316.M.IaZMaterialet zjarrduruese214Prof. Dr. Musa Rizaj
317.M.IaOPunimi bachelor10
Viti III –   b) METALURGJI
Semestri VOrë/javë
NrO/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
301.M.IbOPirometalurgjia I226Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
302.M.IbOMetalurgjia e metaleve me ngjyre327Prof. Dr. Nagip Murati
303.M.IbOElektro me Hidrometalurgji226Prof. Dr. Milajete Mehmeti
304.M.IbZBazat e përpunimit plastik214Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
305.M.IbZPërpunim i metaleve me ngjyre në gjendje të lëngët214Prof. Dr. Musa Rizaj
306.M.IbZProvat dhe kontrolli i materialeve214Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
307.M.IbZSigurimi i cilësisë në metalurgji214Prof. Dr. Nagip Murati
308.M.IbZDinamika e fluideve214Prof. Dr. Musa Rizaj
Semestri VI
309.M.IbOPirometalurgjia II214Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
310.M.IbOMetalurgjia e hekurit dhe çelikut327Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
311.M.IbOPraktika industriale034Prof. Ass. Dr.Muharrem Zabeli
312.M.IbZPërpunimi i metaleve ne gjendje plastike214Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
313.M.IbZTeknologjia e prodhimi të ferronikelit214Prof. Dr. Nagip Murati
314.M.IbZTeknologjia e prodhimit të zinkut214Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
315.M.IbZPërpunimi i hekurit dhe çelikut në gjendje të lëngët214Prof. Ass. Dr.Muharrem Zabeli
316.M.IbZTeknologjia e prodhimit të plumbit214Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
317.M.IbZRiqarkullimi i materialeve214Prof. Dr. Musa Rizaj
318.M.IbOPunim bachelor10