Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik

Personeli akademik në marrëdhënie të rregullt pune 2018/19

Profesorë të rregullt

Dr. sc. Islam Fejza

Dr. sc. Sylejman Hyseni

Dr. sc. Izet Zeqiri

Dr. sc. Sabri Avdullahi

Dr. sc. Rrahim Maksuti

Dr. sc. Naser Peci

Dr. sc. Gani Maliqi

Dr. sc. Ahmet Tmava

Dr. sc. Behxhet Shala

Dr. sc. Bedri Durmishaj

Dr. sc. Flurije Sheremeti

Dr. sc. Afrim Koliqi

Profesorë të asocuar

Dr. sc. Irfan Voca

Dr. sc. Muharrem Zabeli

Dr. sc. Mursel Rama

Dr. sc. Rafet Zeqiri

Dr. sc. Rushit Haliti

Dr. sc. Ali Sadiku

Profesorë Asistent

Dr. sc. Zarife Bajraktari Gashi

Dr. sc. Kemajl Zeqiri

Dr. sc. Nurten Deva

Dr. sc. Nazmi Hasi

Dr. sc. Izet Ibrahimi

Asistentë

Msc. Arbër Zeqiraj

Msc. Gëzim Ibishi

Msc. Mimoza Kovaçi

Msc. Bastri Zeka

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregullt

Dr. sc. Sefedin Kastrati

Dr. sc. Zenun Elezaj

Dr. sc. Milajete Shala-Mehmeti

Dr. sc. Nagip Murati

Dr. sc. Musa Rizaj

Profesorë të asocuar

Dr. sc. Nushe Lajҫi

Dr. sc. Muhamedin Hetemi

Dr. sc. Ahmet Haxhijaj

Dr. sc. Ismet Ibishi

Dr.sc.Sabri Sadiku

Profesorë asistentë

Dr. sc. Hamit Nuredini

Dr.sc. Edita Bekteshi

Ligjërues

Inxh. Muhamet Hajrizi

Dr.sc. Jahir Gashi

Asistentë të angazhuar

Dr. sc. Festim Kutllovci

Msc. Berat Sinani

Msc. Argjend Hajra

Msc. Bajram Mustafa

Msc. Frashër Brahimaj

Msc. Burbuqe Prekadini

Mr. sc.  Melihate Shala

Msc. Islam Ahmeti

Msc. Artan Alidemaj