Mbrojtja nga Corona Virus

Xehetari Bchelor

VITI I                                       Xehetari, Bachelor
Semestri IOrë/javë
KodiO/ZLëndaLUECTSMësimdhënësi
101. XOMatematika I327Mr.sc. Mursel Ibrahimi -Ligj.
102. XOFizika I227Prof .Asoc. Sadik Bekteshi
103. XOKimi327Prof. Ass. Ali Sadiku
104. XOVizatimi teknik /CAD215Prof. Asoc. Ismet Ibishi
105. XZGjuhë angleze I214Lektor,  Edita Bekteshi
106. XZGjuhë gjermane I214Ass. i angazh. Fëllënza Kotori
Semestri II
107. XOMatematika II227Mr.sc. Mursel Ibrahimi -Ligj.
108. XOFizika II216Prof. Asoc.Dr. Sadik Bekteshi
109. XOStatika me rezistencë327Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
110. XOBazat e informatikës226Prof. Dr. Shyqri Kelmendi
111. XZGjuhë angleze II214Lektor,  Edita Bekteshi
112. XZGjuhë gjermane II214Ass. i angazh Fëllënza Kotori
VITI I II
Semestri IIIOrë/javë 
KodiO/ZLëndaLUECTSMësimdhënësi
201.XOBazat e gjeoteknikës328Prof. Ass. Dr. Rushit Haliti
202.XODetalet e makinave227Prof. Dr. Hakif Zeqiri
203.XOSoftueri aplikativ225Prof . Dr. Izet Zeqiri
204.XOBazat e gjeologjisë226Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
205.XZKinematika me dinamikë215Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
206.XZEkuacionet diferenciale215Mr.sc. Mursel Ibrahimi -Ligj.
207.XZMineralogji me petrografi215Prof. Dr. Islam Fejza
208.XZBazat e termodinamikës215Prof. Dr. Shefqet Rashani
Semestri IV
209.XOTeknologjia e materialeve në miniera317Prof. Ass. Dr. Muhamedin Hetemi
210.XOHulumtimi i vendburimeve minerale317Prof. Dr. Bajram Shabani
211.XOBazat e teknikës minerare317Prof. Ass. Dr. Rafet Zeqiri
212.XZElektroteknikë225Dipl.inxh. Muhamet Hajrizi- Ligj.
213.XZSiguria në miniera225Prof. Ass.Dr. Hamid Nuredini
214.XZE drejta juridike minerare204Prof. Dr. Sefedin Kastrati
215.XZTeknika e komunikimit204Prof. Ass. Dr. Muhamedin Hetemi
VITI I III– XEHETARI
Semestri VOrë/javë 
KodiO/ZLëndaLUECTSMesimdhenesi
301. XIaOHapja dhe përgatitja e Vb326Prof. Dr. Sefedin Kastrati
302. XIaOPunimi i objekteve minerare226Prof. Ass. Dr. Irfan Voca
303. XIaOTeknika e shpim-plasjes226Prof. Dr. Bajram Shabani
304. XIaOMekanika e shkëmbinjve226Prof. Ass. Dr. Rafet Zeqiri
305. XIaZMikroklima në miniera224Prof.  Dr. Izet Zeqiri
306. XIaZMaterialet ndërtimore dhe mbushëse224Prof. Dr. Sefedin Kastrati
307. XIaZPLM224Prof. Ass .Dr.Hamid Nuredini
Semestri VI
310. XIaOTeknologjia e eksploatimit nëntokësor326Prof. Dr.Sefedin Kastrati
311. XIaOAjrimi dhe heqja e ujërave326Prof. Dr. Izet Zeqiri
312. XIaOTeknologjia e eksploatimit sipërfaqësor325Prof. Dr. Bajram Shabani
313. XIaOTransporti në miniera224Prof.  Ass. Dr. Irfan Voca
314. XIaZMatjet në miniera213Prof. Dr. Murat Meha
315. XIaZGjeomekanika në shfrytëzim sipërfaqësor213Prof. Ass.DrRushit Haliti
316. XIaZMbrojtja e mjedisit213Prof. Ass. Dr. Hamid Nuredini
317. XIaZEkonomia në miniera213Prof. Dr. Bajram Shabani
OPunimi bachelor12