NJOFTIME

Ftesë për pjesëmarrje në seminarin “Zhvillimi Profesional i mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë”

Agjenda

Lexo më shumë

Orari i provimeve për afatin e Shtatorit

Bashkengjitur gjeni orarin e provimeve për programet Makineri Prodhuese dhe Inxhinieri Ekonomike për nivelet MSc dhe MSc. Makineri Prodhuese Inxhinieri Ekonomike Teknologji Prodhuese - Master

Lexo më shumë

Njoftim për hapjen e SMU-së

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini", se prej 23 deri më 28 gusht 2019 hapet SMU-ja për paraqitjen e provimeve në afatin e shtatorit. 

Lexo më shumë

Shpallje për punë praktike

IADK ёshtё duke zbatuar projektin “Trajnimi profesional dhe mundësitë për gjenerimin e të ardhurave në bujqësi për gratë dhe të rinjtë që jetojnë në zonat rurale të Kosovës “, periudha e zbatimit të projektit korrik…

Lexo më shumë
21

Staf Akademik

12

Staf Administrativ

Galeria