Stafi Administrativ

Nr.Emri dhe MbiemriPozita
1Artan Osmani
Sekretar i Njësisë Akademike
2Bekim Salihu
Zyrtar për Logjistikë dhe Asete
3Blerina Sadiku
Zyrtare për Mësim dhe Punë Administrative
4Blerina Shala
Zyrtare e Shërbimeve Studentore
5Fatmire Ibrahimi
Bibliotekare
6Hysni Jashari
Laborant
7Latif Latifi
Laborant
8Lulzim Bala
Laborant
9Sadije Preteni
Zyrtare e Lartë për Financa
10Vjosa Jetullahu
Zyrtare për Arkivë, Protokoll dhe Fotokopje
11Ylberije Çollaku
Asistente në Dekanat
12Ganimete Rrahmani
Zyrtare e Shërbimeve Studentore