Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik

PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19

Profesorë të rregullt

Prof. Dr. Hakif Zeqiri

Prof. Dr. Avdi Salihu

Prof. Dr. Ahmet Latifi

Profesorë asistentë

Prof. Ass. Dr. Sahit Surdulli

Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi

Prof. Ass. Dr. Faton Merovci

Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani

Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala

Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari

Prof. Ass.Dr. Lumnije Thaçi

Ligjërues

Mr. sc. Melihate Galica

Inxh. Dipl. Muhamet Hajrizi

Asistentë

Dr. Sc. Fitim Zeqiri

Ass. Arbëri Krasniqi, PhD

Ass. Granit Hajra, PhD

Ass. Besmir Sejdiu, PhD

Ass. Blerina Voca, PhD

Ass. Ylli Sadikaj

MSc. Safet Abdullahu, PhD

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregullt

Dr. sc. Avni Terziqi

Dr. sc. Hysni Osmani

Profesorë të asocuar

Dr. sc. Qamil Kabashi

Dr. sc. Milaim Zabeli

Profesorë asistentë

Dr. sc.Violetë Bardhi

Dr. sc. Sadete Pllana

Asistentë

MSc. Faruk Hajra, Phd

MSc. Berat Ujkani

MSc. Krenare Haziri

error

Follow us :)