Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik

PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19

Profesorë të rregullt

Dr. sc. Hakif Zeqiri

Dr. sc. Avdi Salihu

Dr. sc. Ahmet Latifi

Profesorë asistentë

Dr. sc. Sahit Surdulli

Dr.sc. Besim Xhafa

Dr. sc. Faton Merovci

Dr. sc. Edita Bekteshi

Dr. sc. Muzafer Shala

Dr. Fisnik Osmani

Dr.sc. Lumnije Thaçi

Dr. sc. Besnik Hajdari

Ligjërues

Mr. sc. Melihate Galica

Inxh. Dipl. Muhamet Hajrizi

Asistentë

Dr. Sc. Fitim Zeqiri

MSc. Arbëri Krasniqi

Msc. Granit Hajra, PhD

MSc. Besmir Sejdiu, PhD

MSc. Blerina Voca, PhD

Ass. Ylli Sadikaj

MSc. Safet Abdullahu, PhD

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregullt

Dr. sc. Avni Terziqi

Dr. sc. Hysni Osmani

Profesorë të asocuar

Dr. sc. Qamil Kabashi

Dr. sc. Milaim Zabeli

Profesorë asistentë

Dr. sc.Violetë Bardhi

Dr. sc. Sadete Pllana

Asistentë

MSc. Faruk Hajra, Phd

MSc. Berat Ujkani

MSc. Krenare Haziri