Stafi Administrativ

Nr.Emri dhe MbiemriPozita
1Arijeta Alidemaj

Sekretare e Njësisë Akademike
2Shpend Doli
Laborant
3Mybegjel Doli
Zyrtar i Shërbimeve Studentore
4Nexhmije Pula
Zyrtar për logjistikë dhe asete
5Ramadan HyseniVozitës
6Sabri Hajdini

Laborant
8Vjosa Syla

Asistente në Dekanat
9Shkumbin Imeri

Zyrtar për Shërbime Studentore