Këshilli i Fakultetit

Prof. Dr. Isa Tahiri

Prof.Asoc. Dr. Nushe Lajqi

Prof.Asoc. Dr. Dilaver Salihi

Prof.Asoc.Dr. Florent Dobroshi

Prof.Ass.Dr. Milaim Sadiku

Prof. Ass. Dr. Mensur Kelmendi

Prof.Ass.Dr. Sadija Nikshiq-Kadriu

Prof.Ass.Dr. Selver Hoda

Prof. Ass.Dr. Aziz Behrami

Prof. Ass. Dr. Mehush Aliu

Dr.Sc. Fatos Rexhepi

MSc. Malësore Pllana

MSc. Flora Ferati

MSc. Mirsade Osmani

MSc. Bahtir Hyseni

Nexhmije Pula

Shpresa Loshi